×

Zelfreinigend filter

Volautomatisch zelfreinigend vloeistoffilter, aangedreven door vloeistof

Een zelfreinigend vloeistoffilter is een volautomatisch filter dat speciaal ontwikkeld is om vloeistofstromen (vanaf 25 m³/uur tot 900 m³/uur) te filtreren, waarbij het filterelement door de installatie zelf wordt gereinigd.

In het zelfreinigend filter de  zitten geen filterelementen die vervangen dienen te worden, zodat de operationele kosten bijna verwaarloosbaar zijn. Dankzij de betrouwbaarheid, efficiency en het gebruikersgemak van het vloeistoffilter is deze toepasbaar in diverse applicaties van uiteenlopende marktsegmenten.

Het zelfreinigend vloeistoffilter wordt toegepast in de chemische-, voedingsmiddelen- en plastic industrie maar ook in de land- en tuinbouw, drinkwaterinstallaties en rioolzuiveringen etc.

Werking zelfreinigend vloeistoffilter

De zelfreinigend vloeistoffilter is een volautomatisch filter, aangedreven door vloeistof. Het filter bestaat uit 3 compartimenten, te weten het voorfiltercompartiment (1), het fijnfiltercompartiment (2) en het spoelcompartiment (3), waaronder zich de hydro- of elektromotor bevindt.

 

 

Voorfiltering

De vloeistof komt via de inlaat het filterhuis binnen. In het filterhuis passeert de vloeistof eerst het voorfiltercompartiment, waarbij de stromingsrichting van buiten naar binnen loopt. Het voorfilter vangt de grove vervuiling (steentjes, bouten etc.) op en beschermt zodoende het fijnfilter en de overige inwendige delen tegen beschadiging. Voor een optimale werking dient u dit voorfilter met regelmaat handmatig te reinigen.

Fijnfiltering

Vanuit het voorfilter stroomt de vloeistof direct in het fijnfiltercompartiment. Het fijnfilter bestaat uit een steunlichaam met RVS-316 metaalgaas. De vloeistof stroomt hierbij van binnen naar buiten door het fijnfilter, waarbij de vuildeeltjes achterblijven op de binnenzijde van het geweven gaas en hier een filtercake op vormen. Deze cake veroorzaakt een drukverschil over het filteroppervlak. Dit drukverschil wordt gemeten en is tevens een maat voor de vervuiling van het filter. Wanneer een bepaald voor ingesteld drukverschil is bereikt (tussen 0,2 en 0,8 bar) begint het reinigingsproces.

Reinigingsproces

De ∆P schakelaar (verschildrukschakelaar)(8) activeert de spoelklep (vlinderklep)(5) en de cilinder(6) waardoor de vuile vloeistof uit de spoelkamer stroomt en de druk in spoelkamer(4), spoelpijp(3) en de nozzles (9) weg valt. Achter het fijnfilter heerst de procesdruk. Door het aldus ontstane drukverschil wordt gefilterde vloeistof van buiten naar binnen door het fijnfilter heen in de nozzles geperst. De vuildeeltjes die zich aan de binnenzijde van het fijnfilter bevinden worden meegevoerd de nozzles in.

Het water en het passerende vuil zetten de hydraulische motor(7) in een roterende beweging, terwijl de cilinder axiaal beweegt. De combinatie van deze axiale en roterende beweging zorgt ervoor dat het gehele filteroppervlak gereinigd wordt. De vloeistof verlaat tenslotte via de onderkamer het filter. Bij de kleinere filters beslaan de nozzles in de cirkelvormige beweging het totale filteroppervlak.

Als het vuil van het fijnfilter verwijderd is, verdwijnt het drukverschil. De spoelautomaat sluit de spoelkleppen en de cilinder beweegt zich naar de beginstand. Het systeem is nu klaar voor een nieuwe spoelcyclus. Deze hele cyclus neemt afhankelijk van het filtertype 5-15 sec. in beslag. Tijdens het spoelproces gaat het filtreren gewoon door mits er voldoende druk en flow aanwezig is.

Meer informatie?

Al 25 jaar is Ecotax Filtertechniek uw partner in filtratie. Samenwerken met ons betekent kiezen voor ervaring, kwaliteit en service!

Meer informatie?
filtertechniek personeel 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over filtertechniek

logo-ecotax-roodwit Created with Sketch.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands