×

Normering voor olienevel

5 juli 2023 7 min. Leestijd

Metaalbewerkingsvloeistoffen worden veelvuldig gebruikt in verschillende industrieën, waarbij blootstelling aan nevels, stof en dampen kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor werknemers. In het engels wordt gesproken over Metal Working Fluids (MWFs). Een wetenschappelijke studie(1) benadrukt de cruciale rol van nevelafzuiging bij het verminderen van deze risico’s en pleit voor een verlaging van de Nederlandse norm van 5 mg/m³ voor MWFs. In dit artikel zullen we de relevantie van nevelafzuiging bespreken en de noodzaak voor een strengere norm in Nederland benadrukken.

Nevelafzuiging is een effectieve techniek die ontworpen is om nevels en dampen direct bij de bron af te vangen en af te voeren, waardoor de blootstelling van werknemers aan schadelijke stoffen wordt verminderd. Uit de genoemde wetenschappelijke studie blijkt dat nevelafzuiging een significante rol speelt bij het verminderen van de gezondheidsrisico’s geassocieerd met MWFs. Het helpt bij het voorkomen van ademhalingsaandoeningen zoals astma, hypersensitiviteitspneumonitis en longfunctiebeperking. Bovendien draagt het bij aan het verminderen van symptomen die verband houden met luchtwegbeschadiging.

Op dit moment hanteert Nederland een norm van 5 mg/m³ voor MWFs, wat aangeeft dat de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht niet hoger mag zijn dan deze waarde. Echter, de genoemde studie benadrukt dat deze norm erg laag is en mogelijk onvoldoende bescherming biedt voor werknemers. De bevindingen suggereren dat de risico’s van gezondheidsschade, zoals astma en longfunctiebeperking, zelfs bij concentraties lager dan 0,1 mg/m³ nog steeds aanzienlijk kunnen zijn. Daarom is er een dringende behoefte aan een herziening van de norm om werknemers beter te beschermen.

Op basis van de studie pleiten experts en onderzoekers voor een lagere norm voor MWFs in Nederland. Een strengere norm zou ervoor zorgen dat de blootstelling aan schadelijke stoffen verder wordt verminderd en de gezondheid van werknemers beter wordt beschermd. Het is essentieel dat de overheid, werkgevers en andere belanghebbenden samenwerken om de norm te herzien en passende maatregelen te nemen om nevelafzuiging te bevorderen. Dit kan onder meer bestaan uit investeringen in geavanceerde afzuigsystemen, het implementeren van striktere regelgeving en het verstrekken van informatie en training aan werknemers.

Nevelafzuiging speelt een cruciale rol bij het verminderen van de gezondheidsrisico’s geassocieerd met blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen. De Nederlandse norm van 5 mg/m³ wordt in de wetenschappelijke studie als erg laag beschouwd en mogelijk ontoereikend om werknemers adequaat te beschermen. Het is dringend noodzakelijk dat de norm wordt herzien en verlaagd om de gezondheid van werknemers te waarborgen. Het implementeren van strengere normen en het bevorderen van nevelafzuiging zijn cruciale stappen die genomen moeten worden om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen.

Bij Ecotax Filtertechniek begrijpen we het belang van nevelafzuiging en zijn we toegewijd aan het bieden van hoogwaardige afzuigsystemen en oplossingen die voldoen aan de strengste normen. Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over hoe wij u kunnen helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit op uw werkplek en het beschermen van uw werknemers tegen schadelijke stoffen.

(1)Park, R. M. (2019). Risk Assessment for Metalworking Fluids and Respiratory Outcomes. Saf Health Work, 10(4), 428-436. doi: 10.1016/j.shaw.2019.09.001

filtertechniek personeel 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over filtertechniek

logo-ecotax-roodwit Created with Sketch.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands