Olienevel en Oliedamp

Olienevel en - damp zijn een risico voor de gezondheid van uw medewerkers, deze ontstaan vaak bij bewerkings- of gereedschapsmachines. Naast gezondheidsrisico’s worden dure elektronische componenten bedreigd wanneer de lucht van de bewerkingsmachines olienevel en/of -damp bevatten. Tevens wordt de werkomgeving verontreinigd.

 
Onze oplossingen zorgen ervoor dat:
 • Uw medewerkers een gezonde werkplek hebben
 • Stilstand en dure reparaties van uw bewerkingsmachines voorkomen worden
 • Warmte hergebruikt wordt
 • Uw bedrijf ruimschoots voldoet aan de ARBO en de milieunormen
 • Er een laag energiegebruik is

De nevel ontstaat door werveling van koelvloeistof, indien deze door oliedeeltjes vervuilde lucht opstijgt, dan ontstaat er oliedamp. Er zit wel een verschil tussen olienevel en oliedamp. Zo heeft nevel een dusdanige kleine omvang, dat het niet zo waar te nemen is. De doorsnede van een druppel nevel is ongeveer 1 µm (micrometer). Bij oliedampen spreken we van druppels die in doorsnede groter zijn dan 1 µm. 

  De limietwaarde in de lucht voor olienevel en oliedampen is vastgesteld op 5 mg/m3. Deze waarde is opgenomen als 'Maximaal Aanvaarde Concentratie', beter bekend als de MAC-waarde. Worden deze waarden niet nageleefd, dan is dat niet alleen strafbaar, maar ook schadelijk voor alle betrokkenen.
  Meer weten? Neem dan contact op via 0168 47 30 30 of mail naar info@ecotax.nl.
  Klik hieronder direct door naar één van onze oplossingen van Filtermist voor olienevel en oliedamp.