×

EN779

Een korte uitleg bij de norm

EN779

Deze norm bepaalt dat filters volgens een bepaalde methodiek dienen te worden getest en, afhankelijk van de toe te kennen filterklasse, aan bepaalde minimale waarden dienen te voldoen. De norm EN779 maakte het mogelijk diverse soorten filters en fabrikanten onderling objectief met elkaar te vergelijken. Filters voor algemeen gebruik in luchtbehandeling- en ventilatiesystemen werden geclassificeerd volgens de Europese norm EN779:2012. Deze norm is een aanscherping van de oude norm  EN779:2002.

EN779:2012

De herziening EN779:2012 ging nog een stap verder bij het classificeren van fijnfilters door het introduceren van een minimale eis voor de efficiency. Dit ter aanvulling van de gemiddelde efficiency voor filterklasse F7-F9. De minimale efficiency is de laagste efficiency voor deeltjes van 0,4 µm gemeten gedurende de complete test, inclusief de ontladingsbehandeling van het filtermedium. Voor het ontladen is alleen de methode met IPA toegestaan dat gebruikt wordt voor media monsters. Er dienen minimaal 3 monsters en in totaal minimaal 600 cm2  met IPA behandeld te worden. Deze minimale eis voor efficiency geldt niet voor klasse 5 en 6. Hierbij wordt de ontladen efficiency niet gemeten ter beoordeling van de filterklasse. Om het onderscheid tussen de verschillende testmethoden duidelijk  te maken is de benaming van F5 en F6 veranderd naar M5 en M6. Standaard filters worden momenteel volgens EN779:2012 geclassificeerd volgens onderstaande tabel.

Groep Klasse Eindweerstand
test (Pa)
Gemiddelde
stofvangst (Am)
synthetische stof(%)
Gemiddelde
efficiency (Em)
voor 0,4 μm
deeltjes (%)
Minimale
efficiency (MTE)
voor 0,4μm
deeltjes (%)
Grof G1 250 50≤Am≤65
G2 250  65≤Am<80
G3  250 80≤Am90
G4 250 90≤Am
Medium M5 450 40≤Em≤60
M6 450 60≤Em<80
Fijn F7 450 80≤Em<90 35
F8 450 90≤Em<95 55
F9 450 95≤Em 70

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de norm EN779:2012 vervangen gaan worden door de norm ISO 16890.

filtertechniek personeel 2

Ontvang een vrijblijvend adviesgesprek over filtertechniek

logo-ecotax-roodwit Created with Sketch.

Steenpad 13
4797SG Willemstad
The Netherlands